• Pracovné odevy
  • Zváračská škola

                                                           

Follow us on Facebook

Zváranie MMA – Elektródové zváranie – zváranie obaľovanými elektródami . 

Princíp:

Dotykom elektródy so základným materiálom vznikne elektrický skrat, ktorý pri vhodných podmienkach zabezpečí vznik elektrického oblúka.  Elektrický oblúk následne umožňuje ďalšie odtavovanie jadra elektródy. Podmienky pre zabezpečenie stability horenia elektrického oblúka vytvára obal jadra elektródy. Okrem uvedeného zabezpečuje obal elektródy ochranu zvaru – zvarového kovu pred pôsobením atmosféry a jej plynov (kyslík, vodík, vlhkosť ...) a taktiež môže ovplyvniť zvarový kov pridávaním špeciálnych prvkov do zvarového kúpeľa, čí môže zmeniť mechanické a chemické vlastnosti zvaru.

TOPlist