SLOVWELD ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o.

             Sídlo: Lachova 39, 851 03 Bratislava

             Prevádzka: Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

 

          

 

 

Ponúkame nasledovné služby:

  • kurzy zvárania – základné a doplnkové kurzy v zmysle STN 05 0705

  • prípravné kurzy zvárania podľa STN EN 287-1, STN EN ISO 9606-1,2,4 a v súlade s PED 97/23/EC - pre rôzne skupiny ocelí , hliníka a zliatin hliníka, niklu a zliatin niklu

  • zaškolenie zváračských robotníkov na - rezanie kyslíkom, rezanie plazmou, rovnanie plameňom, žíhanie zvarových spojov, ale aj zaškolenie na určitý spôsob a typ zvárania - všetko v zmysle STN 05 0705

  • kurzy spájkovania podľa STN EN 13 585

  • kurzy pre prípravu zváračov-operátorov pre tavné zváranie pre plne mechanizované a automatizované procesy zvárania podľa STN EN 14 732

  • obnovovacie skúšky zváračov, operátorov zvárania a spájkovačov podľa hore uvedených noriem

  • doškolenie       a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení podľa STN 05 07 05

  • realizujeme návrh, prípravu a schválenie postupov zvárania podľa STN EN ISO 15614-1

  • poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti zvárania

  • drobné zváračské práce / opravy /

 

Kontakt: Bc. Ján Žilák, konateľ,  mobil:00421 904 636373, e-mail: slovweld@slovweld.sk,