HOT START - umožňuje ľahké zapálenie zváracieho oblúku krátkodobým automatickým zvýšením zváracieho prúdu pri zapálení elektródy oproti nastavenej veľkosti zváracieho prúdu.

Ako to funguje ?  - Obvod HOT START pred zapálením oblúka navýši zvárací prúd , takže zvárač zapaluje oblúk vyšším prúdom, ako si nastavil. Okamžite po úspešnom zalálení zváracieho oblúka sa prúd zníži na prednastavenú hodnotu zvárania.

Obvykle sa zapaľovací prúd navyšuje o 50%. Existujú aj regulovateľné HOT STARTy ,kde sa dá prednastaviť hodnota navýšenia zapalovacieho prúdu na hodnotu 10% - 100% zváracieho prúdu - až do hodnoty maxima zváračky .

ANTISTICK - zmenší riziko prilepenia elektródy k zváranému materiálu. Ak aj dôjde k prilepeniu elektródy, elektronický obvod zníži zváracie napätie a prúd do takej miery, aby nedošlo k rozžeraveniu elektródy a následnému opadaniu obalu z elektródy. Pri zníženom zváracom prúde a napätí sa môže elektróda ľahšie odlepiť od zváraného materiálu.

 

ARC FORCE - je automatická funkcia zváračky, ktorá vyrovnáva prípadné rozdiely medzi skutočným a nastaveným zváracím prúdom. Tento rozdiel je spôsobený nestabilitou ruky zvárača. Niektoré zváračky majú funkciu ARC FORCE nastaviteľnú osobitným pontenciometrom.

 

Q START (Quality) - slúži predovšetkým k ľahkému prevedeniu perfektných bodov pri bodovaní nereze. Naviac pri použití Q STARTU bude bod vytvorený bez zafarbenia nerezového materiálu.

 

MULTI-TACK (multi bodovanie) - slúží na zváranie veľmi tenkých plechov bez ich deformácie. Pri tomto procese je zvárací prúd periodicky vypínaný a zapínaný, čo má za následok prevarenie a vychladnutie materiálu v rýchlom slede za sebou. Týmto sa dosiahnú minimálne deformácie hlavne pri veľmi tenkých nerezových plechoch. Perioda zapnutia prúdu je volitelná, perioda vypnutého prúdu je napevno určená.

Pri použití MULTI-TACK režimu so zváračkou ALFIN 171 W MAX je možné zvariť materiály, které sú s inými strojmi nezvariteľné v požadovanej kvalite.

 

TIG HF - zváračka zvára metódou TIG s vysokofrekvenčným (bezdotykovým) zapálením oblúku (HF)

 

TIG LIFT ARC - zváračka zvára metódou TIG dotykovým zapaľovaním (LIFT ARC), vhodné použiť pri nebezpečenstve zasiahnutia zvárača vysokofrekvenčným prúdom (napr. zváranie v úzkych priestoroch).

 

IGBT - jednofázové invertorové zváracie generátory

 

PFC/ HPFtáto technológia zaistí, že  i pri napájaní 1 x 230 V je možné zvárať na plný výkon vyššími prúdmi. Zvárací invertor, napr. ALFIN 220 AC/DC PFC je konštruovaný tak, že dokáže v svojich obvodoch akumulovať napätie. Takže aj pri poklese napätia v sieti, či už dlhými predlžovacími káblami alebo veľkým nárazovým odberom napätia, si invertor pokles dokáže korigovať z týchto obvodov. Zvárač si ani nevšimne že na vstupe do zváračky má málo elektrickej energie, čo pri kasickom invertore by už pocítil zmenou zváracích vlastností.

Novo konštruované invertory s označením PFC napr. PEGAS 160 E PFC alebo HPF napr. CITOARC 1600 HPF sú taktiež vhodné pre pripojenie k elektrocentrále.

Technológia PFC sa začala používať aj pri konštruovaní plazmových rezačiek, kde pokles napätia v sieti robí problémy pri zapaľovaní plazmového lúču, kde je veľký odber energie a to napr. Plazma PEGAS 40 PFC dokáže oveľa lepšie znášať.

 

SOFT START - mäkký štart

 

VRD - (Voltage Reduce Device) ponúka zvýšenú bezpečnosť pri práci a manipulácii so zapnutým strojom. VRD automaticky znižuje napätie na prázdno na bezpečnú hodnotu po dobu, kedy obsluha nezvára.

 

BI LEVEL CURRENT - umožňuje rýchlu zmenu dvoch hladín nastavených prúdov rýchlym stlačením spínača horáku. Táto funkcia sa používa pre kontrolu vneseného tepla pri zmene polohy zvárania alebo pri doplnení prídavného materiálu bez nutnosti prerušiť zváranie.

 

TACK FOR THIN - určené pre zváranie tenkých plechov. Vyvinuté pre presné montáže a zváranie tenkých plechov.

 

COMPOTING - veľmi stabilný a účinný proces využívajúci zároveň jednosmerný a striedavý prúd. Pomer zloženia týchto dvoch rôznych procesov je možné regulovať, čím sa docieli perfektný prievar a zároveň efektívne čistenie. Väčší podiel AC pre lepšie čistenie a väčší podiel DC na lepší prievar.